Profesyonel Dünyada Zihin Haritaları

Unutmayalım 21yy. Bilgiyi En İyi şekilde kullanan insanlar bu yüzyılı şekillendirecektir. Bu da ancak Zihinsel Okuryazar olan bireyler tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Eğitimin sonunda katılımcılar düşünme, öğrenme, yaratıcılık ve hafıza becerilerini daha iyi kullanmayı zihin haritaları sayesinde öğrenecek ve Zihinsel Okuryazar olma yolunda önemli bir adım atacaklardır.

Bu becerilerini iyi kullanan insanların kendi gerçek potansiyellerini ortaya çıkarması ve potansiyellerini performans a dönüştürmesi mümkün olacaktır.

Zihin Haritalarının İş Hayatından kullanımına yönelik eğitimimizin ajandası ekte yer almaktadır.

Profesyonel Dünyada Kullanım Alanları

Zihin Haritaları Ajanda

Eğitim Bilgi Alma Formu