Öğrenme

Ünlü strateji uzmanı Peter Drucker içinde bulunduğumuz 21yy “Bilgiyi Kullanma Çağı” olarak tanımlar. Bilgiyi kullanmaktan kastettiği, bilgiyi doğru kaynaktan almak, işlemek ve insanların ihtiyacını giderecek ürün ve hizmetlere dönüştürmektir. Bilgiyi iyi kullanan insanlar beyinlerini seçilmiş bilgiyle beslerler, amaçlı öğrenirler. Tüm bilgiyi emmeye çalışarak bilgi obezi olmazlar.

Bu yüzden kazanmamız gereken en önemli becerilerden bir tanesi öğrenmeyi öğrenmektir. Maalesef bir çok kişinin zannettiği gibi ders çalışmak öğrenmek değildir. Aynı şekilde öğrenme sadece okul hayatı ile sınırlıda değildir.

Şöyle düşünelim 80 yıllık hayatımızın ¼ ü okul hayatı ¾ ü hayat okuludur. Okul hayatındaki başarımız öğretilenlere cevap vererek ölçülürken hayat okulundaki başarımız öğretilmeyenlere vereceğimiz cevap ile şekillenir. O yüzden öğrenebilme becerimiz hayat başarımızı ve istediğimiz hayatı yaşama özgürlüğümüzü tayin eder.

Basit bir şekilde öğrenme nedir sorusunu cevaplayacak olursak yaşadığımız ortama arazi, zihnimize de harita diyelim. Haritayı güncelleme işlemine yani harita ile araziyi uyumlu hale getirme işlemine öğrenme diyebiliriz. Arazinin sürekli değiştiğini, bu hayatta değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu kabul edersek bu güncellemenin ne kadar elzem olduğunu anlarız. Öğrenme değişen yaşam koşullarına uyum sağlama sürecidir.