Profesyonel Dünyada Zihin Haritaları

Büyük çoğunluğumuz “Sanayi Toplumuna” insan kaynağı yetiştirmek üzere tasarlanmış eğitim sistemlerinden geçtik. Bu sistemlerin en önemli özelliği bireylere ağırlıklı olarak üretim tesislerinde, fabrikalarda, rutin işler için uygun bilgi, beceri ve disiplin kazandırmaktır. Sanayi toplumunda üretim için gereken ana hammadde işçilik ve malzeme olduğu için buna uygun tasarlanan eğitim sistemi gayet iyi bir şekilde görevini yerine getirdi. Ancak içinde bulunduğumuz 21yy.

“Bilgi Toplumunun” ana hammaddesi “Bilgidir”. Ünlü strateji uzmanı Peter Drucker a göre “Bilgiyi Kullanma Çağındayız”. Madem bilgiyi kullanma çağındayız ve hepimiz bir nevi “Bilgi İşçiyiz” o zaman bilgi işleyen zihnimizi bu yönde geliştirmeli ve eğitim sistemimizi bu yeni paradigmaya göre tekrar tasarlamalıyız. Gelecek nesiller için bu yönde bir çok adımlar atılmaktadır. Peki ya şu anda iş hayatındakiler? Rekabetçi ve yenilikçi işlerin ancak pazarda yer alabildiği ve ayakta kalabildiği bu dönemde şirket profesyonellerindeki eski paradigma nasıl değiştirilebilir. İşte tam da bu ihtiyaç yüzünden yeni piyasa koşullarına ve çalışma biçimlerine uygun teknikler için özel eğitimlerin alınması ve şirketlerin en değerli varlığı olan çalışanlarına yatırım yapılması hayati bir önem kazanmaktadır.

Şirketler arasındaki fark çalışanına ve teknolojik alt yapısına yaptığı yatırımlar ile kendisini göstermektedir.

Bugüne kadar öğrendiklerimiz ile geldiğimiz nokta belli olduğuna göre artık oyun değiştirici ve farklı bakış açıları kazandıran yöntemlere ihtiyacımız olduğu açıktır.

Zihin Haritaları, Tony Buzan tarafından dünya literatürüne kazandırıldığı 1970 li yıllarda etkin ve beyin dostu bir not alma tekniği olarak biliniyordu. Aradan geçen yıllar bu not alma tekniğini etkin bir düşünme ve öğrenme tekniği haline getirdi. Beynin bütünsel olarak kullanılmasını bu sayede gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayan zihin haritaları ile çalıştığınızda;

  • “Anahtar Kelimeler” ile çalışarak konunun özüne konsantre oluyorsunuz
  • İnsanlığın ortak dili olan “Görseller” ile düşünerek hayal gücünüzü tetikliyor ve görsel hafızanın gücünden faydalanıyorsunuz.
  • Tek harita üstünde tüm resmi görüyor ve konunun bütünü hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz.
  • Kategoriler, hiyerarşik bir düzenle çalışıyor, tüm bilgiyi parçalara bölerek ve yapılandırarak öğreniyorsunuz.
  • “Renkleri” işin içine dahil ederek hem eğlenceli hem de renklerle mesajları kodlayan bir şekilde çalışmaya başlıyorsunuz.
  • Zihninizdeki tüm düşünceleri belli kurallar içinde ama kendinize özgün ve yaratıcı şekilde “Yapısal Bir Çalışma Metodu” kullanarak aktarmayı öğreniyorsunuz.

Tekniğin tüm bu avantajlarını kullanarak;

  • Çalışanların konunun özünü anlaması, daha kısa ve anlaşılır raporlar yazması, anlatacaklarını daha kısa zamanda net şekilde anlatması sağlanır.
  • Sıkıcı, uzun metinler ile dolu, anlaşılması zor sunumlar yerine az ve öz kelimler ve mesajları görseller ile desteklenen ikna edici güzel sunumlar hazırlanır.
  • Doküman yığınları içinde kaybolup operasyonun veya projenin ana kilometre taşlarını kaçırmak yerine önemli tüm noktaları tek bir harita üstünden takip edebileceğiniz ve doğru zamanda doğru aksiyonlar alabileceğiniz bir yol göstericiniz olur.
  • Büyük veri çağında bilgi yığınları altına kalarak veya hepsini emmeye çalışıp “Bilgi Obezi” olmak yerine gerekli olanı seçmeyi, süzmeyi, amaçlı öğrenmeyi ve anlamayı öğrenirsiniz.

Zihin Haritaları ile çalıştığınızda gelişen tüm bu beceriler sizi daha yaratıcı, öğrenmeyi bilen ve sağlıklı düşünerek kararlar alabilen birisine dönüştürür.

Sadece yapılandırarak öğrenmez aynı zamanda kendinizi de yapılandırarak geliştirirsiniz.